Sivut

"Resurget sol fugiens"?

Tämä minua koskettanut lause, jonka olen omaksunut motokseni, on peräisin Pekka Ervastin romaanista Haaveilija:
- Olkoon liittomme nimi Resurget. Ihanne oli kadonnut silmistäni, mutta se tuli takaisin. Niin uskon edeskinpäin, että jos ihanne himmenee hetkeksi, niin se kirkastuu taas. Ja resurget merkitsee: se on nouseva jälleen.
Ja olkoon tunnuslauseemme: resurget sol fugiens, vielä paistaa pakeneva päivä, sillä aurinko on elämää suovan ihanteen symboli. Niis kestäköön liittomme läpi elämän, ja auttakoon meitä totuuden ja hyvyyden ihanne. Olkoon elämämme kuin pyhiinvaellus luvattua, toivottua maata kohti, ja jos joskus taipaleella eksymme oikealta tieltä, muistakaamme, että yön synkimmänkin jälkeen päivä koittaa, muistakaamme liittomme tunnuslausetta: Resurget sol fugiens.

Kenelle tämä EI ole tarkoitettu...

...Hänelle, joka kulkee laput silmillä läpi elämän, nähden vain oman tiensä ja kuvitellen, että se sopii kaikille - tai mikä vielä pahempaa, on ainoa oikea!
Hänelle, joka näkee syntiä ja harhaoppia erilaisissa elämäntavoissa ja katsomuksissa ja tuomitsee kanssaihmisiään helvettiin!
Nykyajan kirjanoppineille ja fariseuksille! Teille minulla ei ole muuta sanottavaa kuin: jättäkää minut rauhaan "toivottomana tapauksena"! Jos haluat kertoa minulle, että olen "Perkeleestä" tms., säästäkäämme toisiltamme aikaa ja vaivaa!
ÄLKÄÄ SIIS VAIVAUTUKO KOMMENTOIMAAN KIRJOITUKSIANI - kommentit vaativat minun hyväksyntäni näkyäkseen! Olemme yhtä mieltä vain siitä, että meillä ei ole mitään yhteistä, joten eiköhän jätetä asia siihen. "Keskustelu" (lue: väittely) kanssanne on turhaa: minä en pyri käännyttämään ketään jonka mielestä kristinusko on tietynlainen oppirakennelma ja homoseksuaalisuus on syntiä - suuntaan sanomani niille, jotka jo ajattelevat samalla tavoin, ja voivat saada vahvistusta tai lisävalaistusta. Kenenkään ei ole pakko lukea blogejani - miksi siis kiusaatte itseänne? En minäkään lue teidän sepustuksianne.

Koetelkaa kaikkea

Olen koonnut tähän blogiin ajatuksia, jotka ovat auttaneet minua itseäni paremmin ymmärtämään kristillisiä totuuksia, ainakin jossain vaiheessa matkaani; ei niin että välttämättä olisin pitäytynyt kaikissa käsityksissä joita olen kirjannut ylös. Enkä missään tapauksessa esitä niitä ehdottomasti hyväksyttävinä dogmeina, vaan haluan vain tarjota ajattelemisen aihetta - ja kenties uusia oivalluksia. Paavali on muotoillut tämän periaatteeksi: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää" (1 Tess.5:21). Ja myös hän sanoi: "Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet" (1 Kor.2:10). Sillä: "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden" (Joh.16:13). Tarvitaan vain suuri sydän ja avoin mieli. Huomattava on myös, etten kaikissa asioissa ole halunnut esittää yhtenäistä teoriaa, esim. pahan ongelmaan yhtä selkeää ratkaisua, tai mitä kristittynä oleminen tarkoittaa.

Koska kirjoituksia on rajallinen määrä, olen nyt koonnut niistä linkkiluettelon viereiseen sivupalkkiin, jotta näet yhdellä silmäyksellä kaikki otsikot ja voit helposti vilkaista haluamaasi kirjoitusta!

9.8.07

RAKKAUS ON JUMALASTA 3/4: KIRJAIN JA HENKI


Mitä tarkoittaa, että jokin on "luonnollista"? Kun sanomme jonkin olevan luonnollista, me usein tosiasiassa tarkoitamme, että se on laajasti hyväksyttyä tai harjoitettua, kun taas jokin, joka on "luonnotonta", on vierasta meille. Jos jokin on luonnotonta, niin sitä on yritys tukahduttaa tai muuttaa omaa luontoaan - ikään kuin kätkisimme kynttilämme vakan alle tai hautaisimme talenttimme maahan. Se on valhetta ja itsepetosta, jolla kiellämme rakkauden periaatteen elämässämme. Se on rikos Pyhää Henkeä vastaan, sillä ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli.
Roomalaiskatolinen kirkko tunnustaa, että homoseksuaalisuus on luontaista, ei valittua, mutta vaatii samalla homoja elämään selibaatissa. Kuitenkin kirkko sanoo, että selibaatti on erityinen kutsumus, joka ei sovellu kaikille! Voimme vain arvella, että kun ihminen on tarpeeksi pitkällä henkisellä tiellään, seksuaalisuus muuntuu, jalostuu, mutta se ei toimi toisinpäin: itsensä pakottamisesta ei seuraa edistystä vaan ainoastaan patoutumia, jotka joskus ryöpsähtävät pintaan.
Protestanttisetkin kirkot kompastuvat huomaamattaan ristiriitaan oman oppinsa kanssa, jos ne vaativat että homojen täytyy elää selibaatissa tai muuttua heteroiksi pelastuakseen, sillä silloinhan ei enää päde periaate "yksin armosta uskon kautta", vaan astutaan lain tekojen alueelle!

Miksi vedotaan Vanhaan Testamenttiin, Israelin kansan lakeihin - emmekö ole kristittyjä? Toisaalta taas Paavalikin kiistämättömistä ansioistaan huolimatta oli vain ihminen, eikä kelpaa korkeimmaksi auktoriteetiksi. Jos tahdomme olla kristittyjä, meidän täytyy olla Kristuksen seuraajia, Kristus-keskeisiä. Emmekö silloin ylitse kaiken asettaisi uskomme keskushenkilön, Herramme ja Vapahtajamme oman elämän ja opetukset! Tässä yhteydessä ei tarvitse kuin viitata siihen, kuinka Hän seurusteli aikansa sorrettujen ja halveksittujen kanssa, fariseusten paheksunnasta piittaamatta, ja kyseenalaisti monet vanhat säännöt ja traditiot. Keväällä 2000 kohuttiin ruotsalaisen Elisabeth Ohlsonin valokuvanäyttelystä, Ecce Homo, joka purevasti peilasi tätä teemaa meidän aikaamme.
Entäpä sitten Kristuksen sanat, sellaiset helmet kuten "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi"... tai: "Joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven."

Vanhat rakenteet uudistuvat toivottoman hitaasti. Ihmiskunnan tietoisuuden kehitys kulkee eteenpäin, kirkot tulevat perässä, usein vielä vastaan rimpuillen. Ei ole ihme, että moni homoseksuaali luopuu turhautuneena kaikesta järjestäytyneestä uskonnollisuudesta, pahimmassa tapauksessa menettää tyystin uskonsa. Jos kuuluu ahdasmieliseen uskonnolliseen yhteisöön ja haluaa siitä irti, eikä löydä muuta keinoa kuin kieltää tyystin Jumalan olemassaolo, se on kuin ampuisi tykillä kärpästä; uskonnollisuus, joka ahdistaa ihmistä, ei ole tervettä, mutta tässä tapauksessa lääkkeellä on turhan voimakkaat sivuvaikutukset!

Kysymystä homoseksuaalisuudesta tulisi lähestyä ennemmin Hengen kuin kirjaimen näkökulmasta, ei kysyen, "mitä Raamattu sanoo?", vaan yrittäen kuulla, mitä Henki sanoo seurakunnille nyt. Luukas kertoo, että sinä 50:ntenä päivänä ylösnousemuksen jälkeen, jolloin israelilaiset juhlivat kymmenen käskyn Moosekselle antamista, 12 opetuslasta kokivat hengen niin yksilöllisesti, että jokainen kykeni sanomaan, "mitä henki hänelle lausui."
Jumalaa ei tarvitse enää etsiä jostain kaukaa, korkeuksista, Jumala on muuttanut ihmisen sisimpään. Se on ensimmäisen helluntain sanoma. Jeesus sanoi: "Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?" (Luuk.12:57). Lakikirjan sijaan täytyy kääntää katse omaan itseen. Sellainen itsenäinen vapaus voi olla pelottavaa. On helpompi turvautua valmiisiin vastauksiin, kivitauluihin kirjoitettuihin käskyihin, tarvitsematta ajatella itse, tulla laiksi itselleen. Kristus sanoi, ettei tullut tekemään lakia tyhjäksi, vaan täyttämään sen: Hän tuli täydentämään lain uudella, korkeammalla lailla, rakkaudella - Hän on lain päämäärä, täyttymys. Kuten Jumala sormellaan kirjoitti käskynsä kivitauluihin, Kristus kirjoitti maahan uuden rakkauden käskyn (Joh.8). Kivi on poistettu haudan suulta ja sen myötä kivitaulut. Kristus on perustuksemme, kulmakivemme, ja meistäkin voi tulla eläviä rakennuskiviä. Sauluksesta, fanaattisesta fariseuksesta, tuli uusi ihminen, kun Ylösnoussut kirkkaudessaan ilmestyi hänelle!
Raamatun tulkinnan professori ja metodistipappi Walter Wink korostaa, että Jumalan Sana on Kristus, Raamattu on Sanan todistaja, ja Raamatun palvonnan sijaan meidän pitää arvostella jopa Raamattua Kristuksen ilmestyksen valossa; Raamattu sisältää oman oikaisunsa periaatteet.

On syytä ottaa vakavasti modernin teologisen tutkimuksen tuoma valaistus Raamatun surullisen kuuluisiin homokohtiin, joiden takia Raamattua niin usein käytetään väärin, lyömäaseena. Tässä emme puutu niihin yksityiskohtaisesti, sillä tietoa on riittämiin tarjolla hänelle, joka sitä kaipaa (esim. Martti Nissinen: "Homoerotiikka Raamatun maailmassa", Yliopistopaino 1994). Uudempi tutkimus ottaa huomioon ajan ja kulttuuritaustan, jota vasten kirjoitukset syntyivät. Ylimalkaisesti voimme todeta, että Vanha Testamentti tuomitsee niin samaa kuin eri sukupuolta olevien raiskauksen, prostituution ja rituaalisen pakanallisen seksuaalikäyttäytymisen (mutta toisaalta taas hyväksyy esim. moniavioisuuden ja orjuuden, ja on pullollaan määräyksiä, joita yksikään kristitty tänä päivänä ei koe tarpeelliseksi noudattaa). Se mitä Paavali vastustaa, on kreikkalais-roomalaisesta kulttuurista tunnettua pederastiaa, joka kulttuurillisena ilmiönä ei vastaa homoseksuaalisuutta sellaisena kuin sen tänä päivänä tunnemme.
Mitä tulee Jeesukseen, Hän näyttää vaikenevan asiasta. Matteus 19:12, "Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia", halutaan usein nähdä tässä valossa, ja miksi ei, sanoohan Jeesuskin lopuksi, "Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon", vaikka teksti puhuukin eunukeista, sen aikaisesta vähemmistöstä.

Ei kommentteja:

Palautetta lukijoilta

Päivitetty 16.1.2009
Palaute on aina tervetullutta, ja pidätän oikeuden julkaista siitä parhaita paloja, anonyymisti.

"Ilahduttavat sivut sinulla."

"Halusin vain kiittää tuosta Homo Spiritus-blogista, sai sekä hymyilemään että ajattelemaan että nauramaan."

"Olenhan useat kerrat Isä meidän-rukouksen joukossa ääneen lausunut, mutta vasta nyt sinulta saadun herätteen kautta aloin todella pohtia sen sisältöä. Et siis ole tehnyt turhaa työtä. Ainakin yksi on opetustasi kaivannut." (Koskee blogia Christus Mysticus)

"Sinulla on sana hyvin hallussa."

"...En ole homo enkä oikeastaan kristittykään... kuitenkin uskon että olet oivaltanut jotain, tulin tähän tulokseen jo www sivujasi hetken katseltuani."

"...Tarkemmin keskityin 'elämäntarinaasi', joka oli mielestäni mielenkiintoinen ja tahdon kiittää sinua avoimesta asenteestasi... Työsi ei mene hukkaan!"

"Wow mitkä blogit!"

"... Kiitos myös Sinulle blogistasi!!!
- Yhdyn täysin rinnoin elämänkatsomuksellisen sielunveljeni (Sinä, Marko) kirjoituksiin!!!"

"Hi, Marko--I enjoyed your blog entry on Bulgakov's The Holy Grail and The Eucharist. I have called attention to this at the Bulgakov community on LiveJournal (link below) as readers
of the Bulgakov journal will also be interested in what you have written." (Koskee blogia Via Veritas Vita)

Olen tosi iloinen, että suomesta löytyy tuon uskomuksen ääneen kertojia, että on harras kristitty Jeesuksen löytäneenä, mutta näkee kaiken syvemmässä valossa ja osaa yhdistää ns. mikro makro kosmoksen. Antaa tilaa sille hengelle, että voi tutkia ja kuunnella kokonaisuuksia. Mun mielestä tää kokemus kiteytyy niin hyvin siihen että: 'se jolla on silmät, se nähköön ja jolla korvat, se kuulkoon'

"Olen tässä lueskellut blogejasi ja täytyy sanoa, että mahtavaa tekstiä! Viime aikoina olen joutunut pohtimaan, mitä usko todella merkitsee minulle; kirjoituksistasi olen löytänyt vastaukset moniin mieltäni askarruttaneisiin kysymyksiin. Ei muuta kuin että jatka samaan malliin! :)"

"I have come across one of your web sites: Via Veritas Vita and very much enjoy the open and honest integration of Christianity and gay male sexuality."

Materiaalin käyttö

Materiaaliani saa käyttää - lähteeseen viitaten ja minulle ilmoittaen - poikkeuksena kaikenlaiset uskonnolliset tms. keskustelupalstat, joita inhoan yli kaiken - eikä missään tapauksessa sellaisessa yhteydessä jossa sanomaani käytetään esimerkkinä edustamiani asioita vastaan!!!

(Tarkistan aika ajoin backlink checkerillä mihin kirjoituksiani on mahdollisesti linkitetty.)

Jos tunnet jonkun, jolle voisit suositella blogejani, olisitko niin ystävällinen! Kiitos mielenkiinnostasi! :)