Sivut

"Resurget sol fugiens"?

Tämä minua koskettanut lause, jonka olen omaksunut motokseni, on peräisin Pekka Ervastin romaanista Haaveilija:
- Olkoon liittomme nimi Resurget. Ihanne oli kadonnut silmistäni, mutta se tuli takaisin. Niin uskon edeskinpäin, että jos ihanne himmenee hetkeksi, niin se kirkastuu taas. Ja resurget merkitsee: se on nouseva jälleen.
Ja olkoon tunnuslauseemme: resurget sol fugiens, vielä paistaa pakeneva päivä, sillä aurinko on elämää suovan ihanteen symboli. Niis kestäköön liittomme läpi elämän, ja auttakoon meitä totuuden ja hyvyyden ihanne. Olkoon elämämme kuin pyhiinvaellus luvattua, toivottua maata kohti, ja jos joskus taipaleella eksymme oikealta tieltä, muistakaamme, että yön synkimmänkin jälkeen päivä koittaa, muistakaamme liittomme tunnuslausetta: Resurget sol fugiens.

Kenelle tämä EI ole tarkoitettu...

...Hänelle, joka kulkee laput silmillä läpi elämän, nähden vain oman tiensä ja kuvitellen, että se sopii kaikille - tai mikä vielä pahempaa, on ainoa oikea!
Hänelle, joka näkee syntiä ja harhaoppia erilaisissa elämäntavoissa ja katsomuksissa ja tuomitsee kanssaihmisiään helvettiin!
Nykyajan kirjanoppineille ja fariseuksille! Teille minulla ei ole muuta sanottavaa kuin: jättäkää minut rauhaan "toivottomana tapauksena"! Jos haluat kertoa minulle, että olen "Perkeleestä" tms., säästäkäämme toisiltamme aikaa ja vaivaa!
ÄLKÄÄ SIIS VAIVAUTUKO KOMMENTOIMAAN KIRJOITUKSIANI - kommentit vaativat minun hyväksyntäni näkyäkseen! Olemme yhtä mieltä vain siitä, että meillä ei ole mitään yhteistä, joten eiköhän jätetä asia siihen. "Keskustelu" (lue: väittely) kanssanne on turhaa: minä en pyri käännyttämään ketään jonka mielestä kristinusko on tietynlainen oppirakennelma ja homoseksuaalisuus on syntiä - suuntaan sanomani niille, jotka jo ajattelevat samalla tavoin, ja voivat saada vahvistusta tai lisävalaistusta. Kenenkään ei ole pakko lukea blogejani - miksi siis kiusaatte itseänne? En minäkään lue teidän sepustuksianne.

Koetelkaa kaikkea

Olen koonnut tähän blogiin ajatuksia, jotka ovat auttaneet minua itseäni paremmin ymmärtämään kristillisiä totuuksia, ainakin jossain vaiheessa matkaani; ei niin että välttämättä olisin pitäytynyt kaikissa käsityksissä joita olen kirjannut ylös. Enkä missään tapauksessa esitä niitä ehdottomasti hyväksyttävinä dogmeina, vaan haluan vain tarjota ajattelemisen aihetta - ja kenties uusia oivalluksia. Paavali on muotoillut tämän periaatteeksi: "Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää" (1 Tess.5:21). Ja myös hän sanoi: "Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet" (1 Kor.2:10). Sillä: "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden" (Joh.16:13). Tarvitaan vain suuri sydän ja avoin mieli. Huomattava on myös, etten kaikissa asioissa ole halunnut esittää yhtenäistä teoriaa, esim. pahan ongelmaan yhtä selkeää ratkaisua, tai mitä kristittynä oleminen tarkoittaa.

Koska kirjoituksia on rajallinen määrä, olen nyt koonnut niistä linkkiluettelon viereiseen sivupalkkiin, jotta näet yhdellä silmäyksellä kaikki otsikot ja voit helposti vilkaista haluamaasi kirjoitusta!

9.8.07

RAKKAUS ON JUMALASTA 2/4: JUMALA ON RAKKAUS

Julkisuudessa käydyssä keskustelussa homojen oikeuksista unohdetaan yleensä tosiasia, että pohjimmiltaan ei ole kysymys sukupuolista ja seksistä, vaan ihmisistä ja rakkaudesta!
Sukupuolisuus on ikäänkuin luonnon pakosta sytyttänyt meissä rakkauden. Me käymme rakkauden koulua ja rakkauden täytyy alkaa niistä, jotka ovat meitä lähinnä. Se ei pelkää aistillisia ilmaisumuotoja, mutta sen olemus ei niihin tyhjenny. Kristillinen etiikka puhuu rakkaudesta klassisin termein:
epitymia - lipido, halu seksuaaliseen täyttymykseen;
eros - kahden rakastavaisen välinen rakkaus;
filia - sukulaisuuteen ja ystävyyteen perustuva rakkaus;
agape - jumalallinen rakkaus, joka antaa itsensä vapaasti odottamatta vastalahjaa; mitä Jumala rakastaa, tulee rakkauden arvoiseksi, koska Jumala rakastaa sitä!
Eri asteet rakkaudessa ovat askelmia, joita nousemme, ja ne myös tarvitsevat toisiaan; mitä olisi rakkaus kahden ihmisen välillä ilman ystävyyttä ja vapautta itsekkäästä omistushalusta?
Kun Kristus ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyy opetuslapsilleen ja kysyy Pietarilta, "Rakastatko minua enemmän kuin nämä?", evankeliumi käyttää sanaa "agape", eli Kristuksen kysymys lähtee agape-rakkaudesta, mutta Pietari ei siihen yllä, vaan vastaa filia-rakkaudesta käsin: "Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas." Samoin käy kun Herra toistaa kysymyksensä. Kolmannella kerralla Kristus tulle Pietaria vastaan filia-rakkauden tasolle.

Kristus sanoi jokaiselle meistä, "Te olette maailman valo"; rakkauden ihme on se, että kun kaksi valoa tulee yhdeksi, tuo yksi valo kirkastaa maailmaa enemmän kuin kaksi. Kaksi ihmistä, edessä ainoastaan yksi elämä, ulkoisesti erillään, yhdistettynä hengessä, kuten on Jumalan ja ihmisen todellinen luonto. Jumala teki kanssamme Uuden Liiton Kristuksessa, ja Kristuksen rakkautta me pyrimme ruumiillistamaan Hänen käskynsä mukaan: "Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut." (Joh.13:34)
Myös homoseksuaalien tulee voida rakastaa toisiaan avoimesti vailla pelkoa, iloisena merkkinä Jumalan uudesta luomistyöstä oikeudenmukaisuudessa, rakkaudessa ja rauhassa, Kristuksen kautta.

"Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa." (1 Joh.3:18)
Vain harvat tuntevat rakkauden tarpeeksi hyvin - ei hyödyttömänä tunteena tai mielen toivomuksena - ilmaistakseen sitä joka päivä teoissa, kuten Kristus ilmaisi rakkautensa äärimmäisenä uhritekona. Tunne on toki tärkeä, mutta vain yksi rakkauden aspekti ja välillä ehkä harhaanjohtavakin. Rakkaudella on tuntomerkkejä, joita saavuttaaksemme meidän täytyy kasvattaa itseämme:
"Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii."
(1 Kor.13:4-7)

Parisuhde on paras koulu tosi ihmisyyteen. Voimme kasvaa rakkaudessa, ja myös rakkaus kasvaa ymmärryksessä ja epäitsekkyydessä. Meidän täytyy vain löytää sisimmästämme rohkeus ja vakaumus vastustaa monia kuolemia, joiden kautta rakkaus voi kuolla, ottaa riski ja hyväksyä tuon rakkauden haavoittuvuus yhä uudelleen ja uudelleen; rohkeus rakastaa toista, ei ainoastaan sellaisina kuin nyt olemme, vaan sellaisina, joiksi olemme tuleva...

Rakkaus on se uusi virike, jonka Kristus toi maailmaan, rakkaus on maan kehityksen päämäärä! Jos usko voi siirtää vuoria, mitä voikaan rakkaus, tuo kaikista suurin, jota ilman emme ole mitään? Vaikka usko ja toivokin katoaisivat, rakkaus pysyy iäti - se on maailmankaikkeuden alkuvoima!

Ei kommentteja:

Palautetta lukijoilta

Päivitetty 16.1.2009
Palaute on aina tervetullutta, ja pidätän oikeuden julkaista siitä parhaita paloja, anonyymisti.

"Ilahduttavat sivut sinulla."

"Halusin vain kiittää tuosta Homo Spiritus-blogista, sai sekä hymyilemään että ajattelemaan että nauramaan."

"Olenhan useat kerrat Isä meidän-rukouksen joukossa ääneen lausunut, mutta vasta nyt sinulta saadun herätteen kautta aloin todella pohtia sen sisältöä. Et siis ole tehnyt turhaa työtä. Ainakin yksi on opetustasi kaivannut." (Koskee blogia Christus Mysticus)

"Sinulla on sana hyvin hallussa."

"...En ole homo enkä oikeastaan kristittykään... kuitenkin uskon että olet oivaltanut jotain, tulin tähän tulokseen jo www sivujasi hetken katseltuani."

"...Tarkemmin keskityin 'elämäntarinaasi', joka oli mielestäni mielenkiintoinen ja tahdon kiittää sinua avoimesta asenteestasi... Työsi ei mene hukkaan!"

"Wow mitkä blogit!"

"... Kiitos myös Sinulle blogistasi!!!
- Yhdyn täysin rinnoin elämänkatsomuksellisen sielunveljeni (Sinä, Marko) kirjoituksiin!!!"

"Hi, Marko--I enjoyed your blog entry on Bulgakov's The Holy Grail and The Eucharist. I have called attention to this at the Bulgakov community on LiveJournal (link below) as readers
of the Bulgakov journal will also be interested in what you have written." (Koskee blogia Via Veritas Vita)

Olen tosi iloinen, että suomesta löytyy tuon uskomuksen ääneen kertojia, että on harras kristitty Jeesuksen löytäneenä, mutta näkee kaiken syvemmässä valossa ja osaa yhdistää ns. mikro makro kosmoksen. Antaa tilaa sille hengelle, että voi tutkia ja kuunnella kokonaisuuksia. Mun mielestä tää kokemus kiteytyy niin hyvin siihen että: 'se jolla on silmät, se nähköön ja jolla korvat, se kuulkoon'

"Olen tässä lueskellut blogejasi ja täytyy sanoa, että mahtavaa tekstiä! Viime aikoina olen joutunut pohtimaan, mitä usko todella merkitsee minulle; kirjoituksistasi olen löytänyt vastaukset moniin mieltäni askarruttaneisiin kysymyksiin. Ei muuta kuin että jatka samaan malliin! :)"

"I have come across one of your web sites: Via Veritas Vita and very much enjoy the open and honest integration of Christianity and gay male sexuality."

Materiaalin käyttö

Materiaaliani saa käyttää - lähteeseen viitaten ja minulle ilmoittaen - poikkeuksena kaikenlaiset uskonnolliset tms. keskustelupalstat, joita inhoan yli kaiken - eikä missään tapauksessa sellaisessa yhteydessä jossa sanomaani käytetään esimerkkinä edustamiani asioita vastaan!!!

(Tarkistan aika ajoin backlink checkerillä mihin kirjoituksiani on mahdollisesti linkitetty.)

Jos tunnet jonkun, jolle voisit suositella blogejani, olisitko niin ystävällinen! Kiitos mielenkiinnostasi! :)